VÆRSTASJON Imsaseteren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data fra værstasjonen

Her er et bilde av vindgeneratoren som skaffer strøm til hytta. Denne leverer i overkant av 200W og lader en batteribank på 580 Ah. Høsten 2012 ble det i tillegg montert måleutstyr for vind og temperatur oppe ved denne masta. Denne "værstasjonen" har egen radio og modem, og sender data hjem til oss slik som fra hytta. På denne måten kan vi hjemmefra se hvor mye det blåser inne på fjellet. Vindgeneratoren og værstasjonen står ca 200moh på fjelltoppen "Østre Lia".

Klikk på linken under bildet for å se data fra stasjonen.